Sponsoring

Deze dienst kan gratis blijven wanneer wij donaties ontvangen.
Wij moedigen u aan ons te sponsoren omdat porto en materialen ook betaald moeten worden.

Voor een donatie van € 3,00 klink op onderstaande link t.a.v. Hr J C van Tongeren NL47 INGB 0007000828:

Powered by